Reference

OPISINVESTITOR
Izrada izveštaja o zatečenom stanju objekta sa Elaboratom geodetskih radova za 28 ulica u Šapcu JKP "VODOVOD - ŠABAC"
Izrada IDP- Idejnog projekta i Projekta za izvođenje (PZI) za rekonstrukciju 28 ulica u ŠapcuJKP "VODOVOD - ŠABAC"
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju spoljne i unutrašnje hidrantske mreže za OŠ "Jan Kolar" SelenčaOpština Bač-Opštinska uprava Bač
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u ŠapcuGradska uprava grada Šapca
Izrada idejnog projekta (IDP) izgradnje fekalne kanalizacije u delu ulice Đoke Šundukovićau IriguOpština Irig
Izrada projektno-tehničke dokumentacijeza rekonstrukciju i proširenje unutrašnje hidrantske mreže u objektu A blok- PARTIJA 1FTN Novi Sad
Izrada projektno-tehničke dokumentacijeza rekonstrukciju i dogradnju hidrantske mreže u OŠ „Aleksa Šantić“ Vajska.Opština Bač
Izrada projektne dokumentacije – Usluga izrade projekta kanalizacione mreže za Azil za pse u ŠapcuJKP „Stari grad“ Šabac
Izrada projektno tehničke dokumentacije, Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne i kanalizacione mreže u TrgovištuOpštinska uprava opštine Trgovište
Izrada tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežuOpštinska uprava opštine Blace
Izrada projektne dokumentacije hidrantske mreže i fekalne kanalizacije u romskom naselju u AleksincuOpštinska uprava opštine Aleksinac
OPISINVESTITOR
Izrada projekta enterijera za firmu SERVALIT u Novom SaduServalit doo
Izrada projekta enterijera za privatnu kuću u JevremocuMarko Gligorić
Izrada projekta enterijera za privatnu kuću na LetnjikovcuFilip Krsmanović
Usluga izrade idejnih rešenja za projekte Wellens-La i BMTSTemma Trade doo
Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije - Idejnog rešenja za realizaciju projekata Grad Šabac, Gradska biblioteka i RTSTemma Trade doo
Izrada tehničke dokumentacije za RTV, izrada projekta enterijera zgrade RTVTemma Trade doo
Izrada projektno-tehničke dokumentacijeTemma Trade doo
Izrada idejnog rešenja za realizaciju projekta TELIT POWERTemma Trade doo
Izrada projekta enterijera sa idejnim rešenjem – Opština UbTemma Trade doo
OPISINVESTITOR
Izrada projektne dokumentacije za izradu Idejnog projekta izgradnje pešačko-biciklističke staze u Banji VrdnikTuristička organizacija opštine Irig
Izrada projektne dokumentacije za izradu IDP sanacije i adaptacije autobuskog stajališta i pešačke staze u Vrdniku Turistička organizacija opštine Irig
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju platoa na budućoj kvantaškoj pijaci u ŠapcuGradska uprava grada Šapca
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju saobraćajnice u delu ulica Nova 25a i Nova 27Gradska uprava grada Šapca
Izrada projektno tehničke dokumentacije za izradu pešačke staze u VarniGradska uprava grada Šapca
Izrada Projekta sanacije ulice Vojvode Mišića i uređenje gradskog trga u LjubovijiOpštinska uprava opštine Ljubovija
OPISINVESTITOR
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju VN kabla 20KV u ulicama Nova 25a, Nova 27 i Nova 26, i MBTS 20/0,4, u ulici Nova 25a u ŠapcuGradska uprava grada Šapca
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju MBTS 20/0,4kV "Novo vašarište"Gradska uprava grada Šapca
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Ek 0,4 kV i slobodnostojećeg KPK tip KOR u ulici Akademika Radovanovića u ŠapcuGradska uprava grada Šapca
Izrada idejnog projekta sanacije i adaptacije fasade i krovnih ravni na objektu OŠ "Laza K.Lazarević" u VarniOŠ "Laza K.Lazarević" Varna
Izrada idejnog projekta gromobranske instalacije na objektu OŠ "Laza K.Lazarević" u VarniOŠ "Laza K.Lazarević" Varna
Izrada tehničke dokumentacije za trafostanicu i dovodnog visokonaponskog kabla JN br. 24/2021Opštinska uprava opštine Velika Plana
Izrada projektne dokumentacije za izmeštanje mernih mesta elektrodistribucije i dovođenje električnih ormana u ispravno stanje u objektima Poreske uprave u Staroj Pazovi i SentiRepublika Srbija – Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Save Maškovića 3-5
Izrada projekta za izvođenje radova na mašinskim i elektroinstalacijamaRepublika Srbija, Ministarstvo finansija – Uprava trezor, Beograd
Izrada idejnog projekta (IDP) Sanacije kotlarnice sa pratećim elektroinstalacijama za OŠ „Petar Drapšin“ TurijaOpštinska uprava opštine Srbobran
OPISINVESTITOR
Izrada idejnog rešenja za izgradnju novog vrtića za potrebe MZ BogosavacGradska uprava grada Šapca
Izrada projektne dokumentacije (IDR,PGD i PZI) za izgradnju doma kulture za potrebe MZ Pocerski PričinovićGradska uprava grada Šapca
Izrada idejnog projekta za OŠ "Žikica Jovanović Španac" u Beloj CrkviPetro-Mont doo Novi Sad
Izrada idejnog projekta i projekta za izvođenje (PZI) proširenja Novog groblja na KP 14030/20 KO Šabac“JKP Stari grad” Šabac
Izrada Projekata za izvođenje za OŠ "Žikica Jovanović Španac" u Beloj CrkviPetro-Mont doo Novi Sad
Izrada Projektno tehničke dokumentacije za objekat u ElemiruBonus stan doo
Izrada idejnog projekta (IDP) gromobranske instalacije za zgradu Rakovac u IriguOpština Irig
Izrada tehničko projektne dokumentacije za rekonstrukciju I sanaciju OŠ „Borivoje Ž. Milojević“ Krupanj, odeljenje u KostajnikuOŠ „Borivoje Ž. Milojević“ Krupanj
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju starog dvorca u Dunavski informativni centar u Bačkom Novom Selu sa promenom nameneOpština Bač
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju fiskulturne sale u OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ BezdanOŠ „Bratstvo-jedinstvo“ Bezdan
Projekat spoljnog uređenja školskog dvorišta OŠ "Laza K. Lazarević" u ŠapcuOŠ "Laza K.Lazarević" Šabac
Izrada projektne dokumentacije za proširenje Novog groblja, na KP 14030/1 KO ŠabacJKP „Stari grad“ Šabac
Izrada projektne dokumentacije fudbalskog terena u MZ PoćutaGradska uprava grada Valjeva
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fiskulturne sale u izdvojenom odeljenju na LetnjikovcuOŠ „Stojan Novaković“ sa središtem u Šapcu
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije Opšte bolnice PirotOpština Pirot
Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vlage u objektu Filijale Stara PazovaRepublika Srbija – Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Save Maškovića 3-5
Izrada projekta uklanjanja objekta stare opštine u RutevcuOpštinska uprava opštine Aleksinac
Izrada idejnog rešenja (IDP) i Idejnog projekta rekonstrukcije terase na katastarskoj parceli broj 9751, K.O. Novi Sad I, na objektu Saveza slepih Vojvodine u ulici Svetozara Miletića broj 28 u Novom SaduSavez slepih Vojvodine
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta , izrada IDP (idejnog rešenja), PGD (projekta za građevinsku dozvolu) i PZI (projekta za izvođenje) u ulici Ložionička broj 35, u Novom SaduHITRIS doo
Izrada projektno tehničke dokumetacije, izrada Projekta uklanjanja objekta u u ulici Ložionička broj 35, u Novom SaduHITRIS doo
OPISINVESTITOR
Izrada projekta mašinskih instalacija Osnovne i srednje škole “9. Maj” ZrenjaninOsnovna i srednju školu 9. Maj Zrenjanin
Izrada idejnog projekta adaptacije za potrebe zamene kotlovskog postrojenja za Predškolsku ustanovu "Boško Buha" vrtić "Zvezdica" VrbasOpština Vrbas
Izrada projektno - tehničke dokumentacije za dobijanje saglasnosti za rad kotlarnice na pelet u Pivnicama Osnovna škola "15 Oktobar" Pivnice
Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju priključnih vrelovoda i vrelovodnih priključaka za individualne stambene objekte u MZ "Peti puk"JKP "TOPLANA - VALJEVO"
Tehnička kontrola projektne dokumentacije IDP – Idejnog projekta i projekta za izvođenje – Rekonstrukcije ogranka toplovoda na k.p. 5580/11, 5726/116, 5726/107, 5726/102, 5726/106, 5726/104, 5726/103 i 5726/101 (naselje MP Kamenjar – II dvorište)JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica
Izrada projektne dokumentacije – Izrada idejnog projekta i Projekta za izvođenje rekonstrukcije toplovodnog šahta na k.p. 2453/30 k.o. Sremska Mirovica u Sremskoj Mitrovici, broj 08/2021JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica
OPISINVESTITOR
Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom pešačko – biciklističke staze u Banji VrdnikTuristička organizacija opštine Irig
Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji staze, vodovodne i kanalizacione mreže i javne rasvete na "Novom groblju" u Šapcu
Vršenje stručnog nadzora na Sanaciji i adaptaciji fasade i unutrašnjih prostorija na Objektima 1 i 2 Visoke tehničke škole strukovnih studijaVisoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Vršenje stručnog nadzora na Sanaciji i adaptaciji fasadne stolarije na Objektima 1 i 2 Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom SaduVisoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Vršenje stručnog nadzora na zameni i rekonstrukciji rasvete na Objektima 1 i 2 Visoko tehničke škole strukovnih studija u Novom SaduVisoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom, opremanjem i povezivanjem bunara IEBE-3 na izvorištu vode IrigOpština Irig
Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji krova zgrade Rakovac u IriguOpština Irig
Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom kanalizacione mreže u industrijskoj zoni u IriguOpština Irig
Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji šumskog selfnes centra I izgradnjom 4 bungalova I amfiteatra u ŠatrinovcimaOpština Irig u saradnji sa interreg-ipa CBC Hungary-Serbia
Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Irig – ulice Zmaj Jovina, Karađorđeva i Vuka KaradžićaOpštinska uprava opštine Irig
Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom tribna na sportskom terenu u IriguOpštinska uprava opštine Irig
Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji staze, grobnih mesta, vodovodne i kanalizacione mreže i javne rasvete na „Novom groblju“ u Šapcu na K.P. 14030/1 KO ŠabacJKP „Stari grad“ Šabac
Stručni nadzor izgradnje montažno-demontažnog objekta – suvenirnice po projektu „Unapređenje turističke infrastrukture u Banji Vrdnik“ u VrdnikuTuristička organizacija opštine Irig
Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kanalizacione mreže u IriguOpštinska uprava opštine Irig
Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih radova na instalaciji grejanja i kotlarnice u izdvojenom odeljenju Grušić OŠ „Laza K. Lazarević“ ŠabacGradska uprava grada Šapca
OPISINVESTITOR
Izrada projektno tehničke dokumentacije za projekat parcelacije sa izradom urbanističkog projekta i geodetskih podloga za Opštinu BogatićOpštinska uprava Bogatić
OPISINVESTITOR
Izrada Elaborata energetske efikasnosti Poljoprivrednog fakulteta Novi SadPoljoprivredni fakultet Novi Sad
Izrada projekta arhitekture energetske sanacije Osnovne i srednje škole “9. Maj” Zrenjanin Osnovna i srednju školu 9. Maj Zrenjanin
Izrada elaborata energetske efikasnosti objekata "Akvamarin" i "Abela" u Banji Kanjiža sa Cost Benefit analizomSpecijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanjiža"
Izrada COST BENEFIT analize za Centar za sport i turizam opštine SrbobranCentar za sport i turizam opštine Srbobran
Izrada eleborata energetske efikasnosti i energetskog pasoša za Centar za sport i turizam opštine SrbobranCentar za sport i turizam opštine Srbobran
Izrada idejnog projekta ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u Opštinskoj upravi SrbobranOpštinska uprava Srbobran
Idejni projekat sanacije i adaptacije fasadne stolarije Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom SaduVisoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Idejni projekat sanacije i adaptacije fasade i unutrašnjih prostorija Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Izrada elaborata energetske efikasnosti za objekat OŠ "Laza K. Lazarević" u VarniOŠ "Laza K.Lazarević" Varna
Izrada idejnog projekta (IDP) energetske sanacije Osnovne i srednje škole „9. maj“ u ZrenjaninuOsnovna i srednja škola „9. maj“
Konsultantske usluge u oblasti termalne energetike Opštinska uprava opštine Srbobran
OPISINVESTITOR
Usluga izrade Plana preventivnih mera, Akt o proceni rizika, Plan evakuacije i Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Co V-2SZTR i menjačnica Tomić

Izrada dokumentacije iz oblasti vanrednih situacijaOŠ „Vukova spomen škola“ sa središtem u Tršiću
OPISINVESTITOR
Tehnički prijem objekata za GU ŠabacGU Šabac
OPISINVESTITOR
Tehnička kontrola Projekta mašinskih instalacija (Distributivna gasna mreža u delu ulica Nova 4, Nova 7 i Nova 5 u severozapadnoj radnoj zoni u Šapcu)DNP-inženjering DOO Novi Sad
OPISINVESTITOR
Izrada Glavnog projekta za zaštitu od požara – projekat sprinkler instalacija, Glavni projekat elektroinstalacije slabe struje za svečanu salu “Vajera” u MajuruJelena Jokić PR ugostiteljska radnja Vajera Lux Majur
OPISINVESTITOR
Izrada idejnog projekta za instalaciju radijatorskog grejanja sa kotlovnicom u OŠ "Laza K. Lazarević" u GrušićuOŠ "Laza K.Lazarević" Grušić
Izrada projektno-tehničke dokumentacije , izrada Idejnog projekta (IDP) mašinskih instalacija – zamena kotlovske jedinice u postojećem objektu OŠ „Laza K. Lazarevic“ IO JevremovacGradska uprava grada Šapca
Izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada Idejnog projekta (IDP) za Instalaciju radijatorskog grejanja sa kotlarnicom za OŠ „Laza K. Lazarević“ izdvojeno odeljenje u GrušićuGradska uprava grada Šapca